Thông tin truyện

Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới

Tác giả: Tam Giới Động Mạn

Trạng thái: Đang ra

Bị giam cầm trăm vạn năm Đệ tử ta trải khắp chư thiên thần giới

Đánh giá: 8 / 10 từ 1 lượt

Thiếu niên bất tử Lục Trầm bị giam ngàn vạn năm, khi thức lại đã phát hiện thế gian thay đổi hoàn toàn, đại lục hoang cổ chia thành tửng mảnh, nam bắc cực đảo lộn, chín mặt trời đã gộp một, cự thú đã biến mất. Nhân loại ngàn vạn năm trước chỉ có một nước nhỏ, bây giờ đã rải khắp thế giới.

Xem thêm
Thu gọn

Chương mới nhất

Danh sách chương