Thông tin truyện

Komi không thể giao tiếp

Tác giả: Tomohito Oda

Trạng thái: Đang ra

Komi không thể giao tiếp

Đánh giá: 8 / 10 từ 1 lượt

Tên khác: Komi-san can't speak well.; Komi-san has a communication disease.; Komi-san has poor communication skills.; Komi-san is asocial.; Komi-san is socially ill Một em dở giao tiếp, nhưng 1 khi đã nói thì....

Xem thêm
Thu gọn

Chương mới nhất

Danh sách chương