Thông tin truyện

Tôi thăng cấp bằng cách thưởng cho những đệ tử

Tác giả: Đang cập nhật

Trạng thái: Đang ra

Tôi thăng cấp bằng cách thưởng cho những đệ tử

Đánh giá: 8 / 10 từ 1 lượt

Sư phó giá hạc tây thiên, kẻ thù tìm tới môn phái làm sao bây giờ?! Thức tỉnh thụ đồ phản lợi hệ thống, nhận đồ đệ càng nhiều, lợi ích sư phó càng nhiều! Ha ha ha, các đồ nhi ngoan, mau tới đây, vi sư chưa bao giờ tàng tư!

Xem thêm
Thu gọn

Chương mới nhất

Danh sách chương