Thông tin truyện

Y Phi Khuynh Thành - Vương Phi Muốn Hưu Phu

Tác giả: Đang cập nhật

Trạng thái: Đang ra

Y Phi Khuynh Thành - Vương Phi Muốn Hưu Phu

Đánh giá: 8 / 10 từ 1 lượt

Chỉ vì một bát máu tim máu tim mà suýt chết! Càng khổ hơn là tra nam Bạch Liên Tề ra trận, ngược thân lẫn cả tâm của nàng. Còn vọng tưởng đem nàng thành dược cho bạch liên hoa. Đậu má, lão hổ không phát thành, thật đương lão nương là bệnh miêu! Trị tra nam, ngược bạch liên, thận trọng từng bước làm cho bọn họ biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Chính là này hàng đêm bò giường áp thượng thân, Vương gia là cái quỷ gì?

Xem thêm
Thu gọn

Chương mới nhất

Danh sách chương